bg-bg
Как да използваме Уебтестовете?

Как да използваме Уебтестовете?

25 различни уебтеста, публикувани на тази страница, разпределени в петте основни теми:

- Храни и напитки

- Транспорт

- Сгради и паркове

- Общество

- Потребление

Всяка от темите съдържа примерни уебтестове. Например, темата „Потребление" се състои от следните уебтестове:

- Откъде идва храната ми?

- Какво наистина мога да ям?

- Кой го е направил?

- Дали и моите приятели ядат същото като мен?

- Как е опакована храната?

Всяка тема започва с водеща ситуация от реалния живот. Това е една малка история, задаваща идеи за възможни интернет търсения по нея.

Всеки уебтест има следната структура:

Въведение: Въведение към темата на конкретиня уебтест, което за привлече вниманието на учениците.

Задача: Кратко описание на това, което учениците ще правят в рамките на този уебтест.

Дейности: Всеки уебтест се състои от минимум три различни дейности. Учениците трябва да потърсят и намерят информация чрез интернет, да четат и след това да представят под формата на доклад, плакат, рисунка или презентация. Всеки уебтест има също част, посветена на „Ученето извън класната стая", при изпълнението на която учениците ще трябва да интервюират други хора или да правят изследвания на техния дом, училище или обкръжаваща среда.

Рефлексия: Всеки ученик може да управлява собствената си компетентност, като отговори на поставените въпроси в тази рубрика. Заедно учител и ученик може да попълните тази рубриката, за даси осигурите хубав преглед за работата на ученика. Какви са неговите компетентности и кои от тях може да бъдат подобрени?

Заключение: Уебтестовете завършват с няколко финални думи и често с въпрос към учениците за ново преосмисляне на темата.

Бележки за учителя: Тази секция дава насоки на учитиля за провеждането на всеки уебтест. За оптимална полза от уебтеста ние съветваме учителите да се запознаят с цялата информация преди учениците да започнат да работят със съответния уебтест.

Помолете учениците да попълнят формата за обратна връзка след като са приключили работата си по всеки уебтест. Тази информация ще ни помогне да подобрим всеки уебтест.