bg-bg
Често задавани въпроси и отговори

1. Какво е уебтест?

2. Как да използвам уебтеста в училище?

3. За каква възраст са подходящи уебтестовете?

4. За кои учебни предмети може да бъдат използвани уебтестовете „Внимание: Стъпка напред"?

5. Каква е продължителността на уебтестовете?

6. Можем ли да дадем наши идеи за разработка на уебтестове и как могат да се публикуват?

7. Какъв интернет браузер е необходим, за да се ползват улеснено интернет уебтестовете „Вимание: Стъпка напред"? 

8. Как се използват „Таблица за оценка" от учениците и „Таблица за оценка от учителите"?

 

 

1. Какво е уебтест?

Уебтестовете осигуряват среда за обучение, в която учениците могат спокойно да ползват и правят проучваня в интернет, като повишват своите компютърни умения.

Правейки уебтест означава, че учениците ​често ще трябва да работят по групи или по двойки, което означава, че ще има много дискусии и решаване на съвместно решаане на проблеми.

Уебтестовете може да бъдат чудесно допълнение към учебните материали, които използвате. Например, ако в часовете по биология работите по темата храна, може да зададете на вашите ученици, да направят уебтест за това как е опакована хараната.

В центъра на вниманието на "Внимание: стъпка напред" е, че всички уебтестове имат дейности, които изваждат обучението извън класната стая в реалния живот - например, интервюиране на хора в семейството или общността, проучвания в месткния магазин и др. Всеки уебтест съдържа и елементи от обучението за устойчиво развитие.

Понякога целият уебтест е съсредоточен изцяло върху изследването на устойчиви продукти и модели, докато други уебтестове имат една единствена задача, в които учениците трябва да мислят за устойчивостта като концепция.

 

 

2. Как да използвам уебтеста в училище?

Дейностите във всеки уебтест може да бъдат използвани по инициатива на учителя или на ученика. Препоръчително е учителят да избере тема на уебтест, която да отговаря на съответното съдържание от задължителния предмет от учебното съдържание. Някои уебтестове са по-подходящи за извънкласна или клубна форма на дейност.

Уебтестовете са организирани по начин, по който се дава свобода на учениците да могат сами и независимо от учителя да направят съответните дейности.

Препоръчиелно е всеки уебтест да има начало и край в часовете в клас или в извънкласната форма на обучения, като клубове по интереси например.

В някои уебтестове, по време на изпълнението на част от дейностите, се изисква презентирането на резултатите (презентации, групови проекти, доклади, скечове и др.), да бъдат представяни пред всички ученици. За това учителят е добре да проследява цялостния процес и да изисква и осигурява място и време в клас или в извънкласна форма на дейност, с цел представянето на подготвените продукти от учениците.

 

 

3. За коя възраст са подходящи уебтестовете?

Всички уебтестове са насочени към ученици от 8 до 12 години (за повече информация, може да видите в бутон „Бележки за учителя" към всеки уебтест).

 

 

4. За кои учебни предмети може да бъдат използвани уебтестовете „Внимание: Стъпка напред"?

Уебтестовете „Внимание: Стъпка напред" осигуряват познания и компетенции за междупредметни връзки. Подходящи са за използване в подкрепа на различни предмети от учебното съдържание, като: Информационни технологии, Човек и природа, Човек и общество, Час на класа, Английски език, Математика, Домашен бит и техника, Изобразително изкуство, както и за различни извънкласни клубни дейности в областта на: Екология и устойчиво развитие, Театър и изкуства, Здравеопазване и др.

 

 

5. Каква е прродължителността на уебтестовете?

Информация за приблизителната продължителност на всеки уебтест е посочена в бутон „Бележки за учитея".

Всеки учител може да използва само отделни дейности от уебтестовете, в зависимост от нуждите на учебното съдържание и наличното учебно време.

Но имайте предвид, че уебтестовете са организирани за свободно и независимо изпълнение от учениците, извън клас. Само част от дейностите е препоръчително да бъдат изпълнени в клас, заедно с всички ученици.

Цялостно изпълнение на уебтестовете, от начало до край, осигуряват надграждащо и поетапно придобиване на необходимите познания и компетенции на учениците

 

 

6. Можем ли да дадем наши идеи за разработка на уебтестове и как могат да се публикуват?

Екипът на проекта „Внимание: Стъпка напред", очаква ваши предложения за различни други подтеми по петте основни области: Сгради и паркове, Храни и напитки, Транспорт, Общество и Потребление.

Свържете се с нас, като използвате бутон „Контакти", в долната лява част на интерент сайта.

 

 

7. Какъв интернет браузер е необходим, за да се ползват улеснено интернет уебтестовете „Вимание: Стъпка напред"?

За най- безпроблемно и улеснено ползване на уебтестовете и материалите за теглене към тях, използавйте Internet Explorer (version 7) или Mozilla Firefox.

Ако изпитвате трудности в използването на уебтестовете, моля пишете ни, като се свържете с нас, чрез бутон „Обратна връзка" , който се намира се в долната лява част на началната страница.

 

 

8. Как се използват „Таблица за оценка" от учениците и „Таблица за оценка от учителите"?

Таблицата за оценка от учениците, може да се изтегли от бутон „Рефлексия" към всеки уебтест, а тбилцата за оценка от учителите, също може да изтиглите от бутон „Бележки за учителя", в опцията "Оценка на компетенциите".

Формата „Таблица за оценка" е инструмент, който показва какви са очакванията за компетенциите, които учениците следва да придобият, в резултат от изпълнението на съответния уебтест.

Всеки ученик може да оцени сам себе си, по този списък, като паралено с това и учителят може да оцени всеки един ученик. След това могат да се сравнят различията в оценките.

За учениците е важно да разберат по какви критерии и компенеции ще бъдат оценявани, изпълнявайки уебтеста. Това помага на учениците да разберат още в самото начало, преди изпълнението на уебтеста, какво се очаква от тях и върху кои компетенции всеки трябва да работи и да развива. Списъкът с компетенции се фокусира най-вече върху придобиването на умения и познания по конкретни теми.

Ако учениците никога не са работили по тази система (да знаят върху какви критерии ще бъдат оценявани и съответно, на базата на това, да прогнозират и планират ученето си), трябва да им бъде обяснено от учителя, как тази система работи и как могат да я ползват.

Учителят може да принтира „Таблица за оценка" на А3 формат и да го постави на видно място в класната стая.

Списъкът с компетенции има 5 основни критерия:

1. Тема на обучение
2. Общуване
3. Работа в екип
4. Избор на решение
5. Използване на информация

Всички уебтестове съдържат придобиването на компетенции по тези 5 критерия. Компетенциите, които се различават за отделните уебтестове са по отношение на критерия „Тема на обучение". Ние сме представили някои примери за компетенции по този критерии, но е препоръчително предварително да ги разгледатете и при необходимост да промените или добавите някои специфични компетенции. Това се отнася, в особена степен, за уебтестовете от основните теми „Общество", „Сгради и паркове" и „Потребление".

Ако жеалете да оцените и други компетенции на вашите ученици, може да разгледате „Форма за оценка на учителя". Там са посочени повече видове компетенции в различни категории като:

1. Комуникация
2. Намиране и обработка на информация
3. Изпълнение на инструкциите
4. Планиране
5. Сътрудничество
6. Оценка