sk-sk
Časté otázky

Čo je webquest?
Ako používať webquest?
Pre akú vekovú skupinu sú aktivity určené?
Treba byť odborníkom na prácu s počítačom?
Sú aktivity určené pre konkrétny predmet?
Aké prehliadače podporujú stránku „Skoč do života“?

 

Čo je webquest?

Webquest vytvára priestor pre bezpečnú prácu žiakov s internetom a zdokonaľovanie sa v práci s počítačom.
Žiaci často pracujú na webqueste v dvojiciach alebo skupinkách, takže rozvíjajú zručnosti v diskusii a spoločnom riešení úloh.
Webquest umožňuje rozšíriť učivo o interdisciplinárne témy. Ak sa napríklad žiaci na Biológii učia o jedle, môžete im zadať webquest o tom, ako sa jedlo a pitie balí.

 

Ako používať webquest?

Webquest je zvyčajne plánovaný na viacero vyučovacích hodín s tým, že po úvodnej časti býva domáca úloha (žiak zberá podklady doma, robí rozhovory a pod.). Je na Vás, aby ste si dopredu webquest naplánovali, ako sa to hodí Vám. Ak sa Vám niektorá aktivita nezdá vhodná, vynechajte ju. Ak majú žiaci pracovať s pracovnými listami, nezabudnite ich vopred vytlačiť. Ak nemáte možnosť používať počítače na Vašich hodinách, môžete zvážiť, že časť webquestu zadáte ako domácu úlohu skupine žiakov, ktorí bývajú blízko pri sebe.

 

Pre akú vekovú skupinu sú aktivity určené?

V zásade pre druhý stupeň základných škôl, ale časti niektorých aktivít by sa dali použiť aj pre 8-10 ročné deti. V závere každého webquestu, v časti „Poznámky pre učiteľov“, je uvedený odporúčaný vek detí. Vo väčšine prípadov je to veková skupina 10-12 rokov. Samozrejme, záleží predovšetkým od Vášho predmetu, osnov a vyspelosti Vašich žiakov... Prosíme Vás, ak by ste mali pocit, že odporúčaná veková skupina je úplne nevhodná, dajte nám to vedieť prostredníctvom dotazníka v časti „Spätná väzba“.

 

Treba byť odborníkom na prácu s počítačom?

Ak sa necítite byť zrovna odborníkom na počítače a chcete používať aktivity, vôbec to nevadí. Jediné, čo budete potrebovať, je pozrieť si dopredu odporúčané linky pre žiakov, aby ste vedeli, s čím budú žiaci pracovať a aby ste im vedeli pomôcť sa na webových stránkach zorientovať.

 

Sú aktivity určené pre konkrétny predmet?

Nie. Aktivity “Skoč do života“ sú typickým príkladom výučby naprieč učebnými osnovami. Keďže vychádzajú z reálneho života, je často ťažké nájsť jeden kľúčový predmet, kde aktivitu zaradiť. Globálne, týka sa predmetov: Geografia, Biológia, Chémia, Etická výchova, Občianska výchova, Informatika, Slovenský jazyk, Anglický jazyk (v niektorých webquestoch aktivity odkazujú na anglické stránky, keďže slovenské nie sú k dispozícii; táto informácia je vždy uvedená v časti „Informácie pre učiteľov“).

Veríme, že aj keď webquesty nespadajú úplne do osnov jednotlivých predmetov, svoje využitie vo vyučovaní nájdu. Naopak, je to príležitosť posunúť sa od úzko definovaných  učebných cieľov k prierezovým témam ako environmentálna, mediálna, spotrebiteľská výchova a výchova k udržateľnému životu.

 

Aké prehliadače podporujú stránku „Skoč do života“?

Web „Skoč do života“ pracuje s programami Internet Explorer 7 (a vyšším), Mozilla Firefox a Google Chrome. Ak by ste mali akékoľvek problémy, neváhajte sa prosím na nás obrátiť prostredníctvom formulára „Spätná väzba“.