nl-nl
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is een webkwestie?
In een webkwestie wordt leerlingen een veilige omgeving geboden waarin ze op het internet kunnen rondneuzen en hun computervaardigheden kunnen verbeteren.
Leerlingen werken tijdens een webkwestie vaak in groepjes of in tweetallen. Dit vergroot de vaardigheden overleggen en samen oplossingsgericht werken.
Een webkwestie kan dienen als toevoeging op de gewone lesstof uit het boek. Als tijdens de Biologieles een hoofdstuk over voedsel voorbij komt, dan kunt u de leerlingen een webkwestie laten doen over hoe voedsel verpakt is.

In het project ‘Mind the gap’ zijn webkwesties ontwikkeld met als uitgangspunten:
1.   Een ‘Leren buiten het klaslokaal activiteit’, waarbij leerlingen onderzoek doen in de wijk, thuis of op school.
2.   Leren over duurzaamheid. Soms komt duurzaamheid in alle activiteiten van een webkwestie terug. Meestal wordt in één activiteit aan leerlingen gevraagd na te denken over duurzaamheid.

Hoe gebruik ik Mind the Gap op school?
De activiteiten in een webkwestie zijn zo gemaakt dat de leerlingen deze zelfstandig of in groepjes kunnen uitvoeren. Opdrachten waarbij leerlingen zelf onderzoek moeten doen kunt u opgeven als huiswerk. Bij sommige activiteiten is het de bedoeling dat de leerkracht gezamenlijk met de klas de activiteit afsluit. Als dit het geval is, dan staat dat altijd in de docentenhandleiding.

In welke klassen kan ik de webkwesties van Mind the Gap gebruiken?
De webkwesties zijn gemaakt voor leerlingen in groep 6, 7 en 8. Sommige webkwesties kunnen lastig zijn voor leerlingen van groep 6. Neem van tevoren de webkwestie door om een inschatting te maken.

Is het makkelijk om met webkwesties werken?
Ja, u hoeft geen computerexpert te zijn om met Mind the Gap te werken. In de docentenhandleiding per webkwestie staat precies beschreven wat u moet doen ter voorbereiding en wat de activiteiten inhouden.

Binnen welke vakken kunt u Mind the Gap gebruiken?
U kunt Mind the Gap toepassen binnen biologie, aardrijkskunde, gezond gedrag, burgerschap, taal en rekenen.

Hoe lang duurt het om een complete webkwestie te maken?
Dat is afhankelijk van de gekozen webkwestie. Elke webkwestie duurt tussen de 1 en 3 uur. U hoeft niet alle activiteiten van een webkwestie te doen.

Welke internetbrowsers ondersteunen Mind the Gap website?
Met Mozilla Firefox en Internet Explorer 7 en hoger kunt u de website zonder problemen gebruiken.