bg-bg
Как най-често пътуваме?
PDF

1. Житейска ситуация

 

Всеки ден трябва да ходя на училище, някои неща не мога да променя! Аз живея близо до училището, така че е само на 5 минути пеша. Моята приятелка Сами живее в съседната къща, но я карат с кола, мисля си, че е доста мързелива! Дори, когато сутрин пристигна в училище, аз често чакам моите приятели, които идват всяка сутрин с училищния автобус. Чак след това всички заедно влизаме в класната стая. Познайте какво ... всички учители идват на работа със собствена кола. Аз искам Порше, когато порасна.

След училище имам много възможности за клубни и спортни дейности, с който мога да се заема. Любим ми е футболът, ние го играем два пъти седмично. След мача се чувствам уморен и понякога имам желание някой да ме закара вкъщи, вместо да ходя пеша. В събота имаме футболен мач срещу друго училище. Понякога трябва да пропътуваме много километри, за да изиграем една игра. Аз съм късметлия, защото ние пътуваме с голям автомобил, така че има достатъчно място, за да поспя на път за вкъщи.

 

2. Въведение

 

alt  Хората пътуват по различен начин. Вие ще изследвате начина, по който хората пътуват,
  като изберете вашето населено място и редовните пътувания, които хората правят.
  Ще изследвате начина, по който хората решават да пътуват и защо съществуват различни
  възможности за пътуване.

 

 

 

 

 

3. Задача

 

Този уебтест си поставя за задача:

- Да изследва „Как хората пътуват най-често" докато учениците се запознават с научни изследвания и събират информация.
- Да изследва и дискутира защо хората използват различни форми на транспорт.
- Да предложи подход за сравняване на различните форми на транспорт и оцени ползите от тях.
- Да проучи въздействието върху околната среда на различните форми на транспорт.
- Да демонстрира как всеки може да изчисли своя въглероден отпечатък при различни пътувания в зависимост от транспортните средства, които използва.

 

4. Дейности

 

Дейност 1: Упражнение по картографиране

Помислете за това къде пътувате обикновено в рамките на един ваш типичен ден/ седмица/ година.

Напишете всички места, до които пътувате и се придвижвате в рамките на една типична седмица. На лист хартия A3 или A4 нарисувайте вашата къща в средата на листа.

Нарисувайте след това местата, които вече описахте и които посещавате в рамките на седмицата – отбележете вярно до вашата къща тези, които са в близост и съответно тези, които са разположени по-далеч.

С различни цветове отбележете видовете транспортни средства, които използвате, като свържете вашето жилище с местоположенията, до които пътувате. Отбележете вида на превозното средство и разстоянието на вашето пътуване.

Начертайте линии от вашия дом до всяко място. Използвайте различен цвят за всеки вид транспорт:
• Пътуване с кола: червен
• Пътуване с обществен транспорт – автобус или влак: син
• Пътуване пеша или разходка: зелен

Ако пътувате до едно и също място по различен начин - напр. пеша в няколко дни от седмицата и няколко дни с кола, следва да направите две линии, по една за всяка форма на транспорт.

Сравнете вашите пътувания с картата на други ученици във вашия клас и обсъдете преобладаващите цветове, които сте използвали.

Какви въздействия могат да окажат различните форми на транспорт върху околната среда може да разберете тук и тук .

 

Дейност 2: Как пътуват най-често хората?

Проучете въпроса и опитайте да съберете подробна информация защо хората предпочитат различни форми на транспорт.

Инструкция:

Част 1: Проучване на пътуванията

Отпечатйте формуляра "Проучване на пътуванията" .

Използвайте формуляра, за да попитате вашите приятели и членове на семейството за техните седмични навици при използването на видовете транспорт. Запишете броя и вида на притежаваните автомобили, както и километрите, пропътувани с кола и обществен транспорт за седмица.

Уверете се, че получавате набор от различни резултати, напр. не само от семейства с деца или баби и дядовци.

Представете резултатите от направеното проучване в клас и се подгответе за обсъждане на резултатите.

КОбратно в клас, вече завършили изследването, сега отговорете на въпросите в дъното на формуляра, тъй като те ще ви помогнат да направите рекапитулация на събраната информация от проведеното изследване „Проучване на пътуванията".

Сравнете резултатите си със съучениците от класа и открийте:
• Кой е открил човека, който използва най-много обществения транспорт?
• Кои е открил човека, който изминава най-много километри за седмица?

Помислете защо хората избират различни форми на транспорт в своето ежедневие?

Част 2: Изследване на трафика

Вашият учител ще ви зададе инструкции за това упражнение.

Използвайте формулара „Изследване на трафика", за да попълните получените резултати.


Дейност 3: Какви са моите възможности за придвижване?

С това упражнение ще направите оценка на различните форми на транспорт, като анализирате ползите от тях. Изследвайте вашата локална мрежа за видовете транспорт и съответните им времеви разписания и създайте програма за едно пътуване.

Инструкция:

Отпечатайте работен лист „Възможности за пътуване" и работен лист „Някои „трудни за достигане" местоположения".

Вашият учител ще ви даде хартиени копия или линкове в интернет за карта на разположението на вашия район, разписанието на съществуващия обществен транспорт и още полезна информация.

Тук може да намерите примери от София.

Карта на града
Маршрутна мрежа
Български държавни железници
Маршрути

Работете по двойки и вземайки предвид разписанието на обществения транспорт, определете най-добрите опции за придвижване между два обекта в рамките на населеното място, като използвате работния лист „Възможности за пътуване" .

Попълнете таблицата „Възможности за пътуване", включително съответния вид транспорт, начален и краен час на всяко пътуване.
Използвайте възможността да дискутирате и напишете какви са позитивите и негативите на различните варианти за пътуване.
Помислете за начина на транспорт, който бихте избрали и защо.

След като попълните работният лист „Възможности за пътуване" може да преминете към по-сложни дестинации с работен лист „Някои „трудни за достигане" местоположения".

Дейност 4: Въглрероден отпечатък

Изчислете въглеродния отпечатък на различните пътувания, в зависимост от вида на използваните транспортни средства.

Инструкция:

Отпечатай работен лист „Какъв е твоят въглероден отпечатък?".

Напишете места, до които обикновено пътувате в рамките на една типичен седмица – напр. от дома до магазини, училище, както и какъв вид транспорт използвате, за да направите всяко от пътуванията

Направете оценка на разстоянието или проверете в картата на населеното място, след което запишете резултата в предоставената таблица.

Използвайте графиката, за да изчислите количеството на въглероден диоксид (C02), използвано на километър за пътуване и го напишете в таблицата. Увеличаването на разстоянието и количеството на въглеродния диоксид на километър ще посочат общата сумана на въглероден диоксид, използвани за това пътуване.

Изчислете това за всяко пътуване, след което попълнете последната колона, за да изчислите общото количество въглероден диоксид, използвано за седмица.

Обсъдете по групи или в клас количеството на въглеродния диоксид, произведено от различните пътувания и въздействието му върху околната среда.

Използвайки графиката, според която сте изчислявали до момента, посочете методът на движение, който има най-малко въздействие върху околната среда.

Дали това е най-често използваният транспорт? Ако не, защо?

 

5. Рефлексия

 

Вариант 1:

Напишете три неща, които научихте за пътуванията, които правите седмично, както и за това как пътувате до обичайните дестинации.
Напишете две неща по тази тема, за които искате да научите повече.
Изберете само едно от тях, как ще го направите?

 

Вариант 2:

От таблицата за оценка изберете вярното за вас!

 

6. Заключение

 

Този уебтест изследва избора, който правим, когато пътуваме до обичайните си дестинации. Това има своите ползи и недостатъци и ние трябва имаме предвид всички онези плюсове и минуси, когао ползваме различни транспортни средства за нашите планирани пътувания.

 

7. Бележки за учителя

 

Възраст: 8 - 12

Продължителност:175 минути

Дейност 1: Упражнение по картографиране (20 минути)
Дейност 2: Как пътуват най-често хората?
Част 1: (30 минути - подготовка / 30 minutes – работа в клас)
Част 2: (20 минути)
Дейност 3: Какви са моите възможности за придвижване? (45 минути)
Дейност 4: Въглероден отпечатък (30 минути)

Учебен план / Тема (междупредметни връзки):
География
Човек и общество
Математика

Цели на уебтеста:
В края на този уебтест всички ученици ще могат:
- Да описват ползите и недостатъците от формите на транспорт, който използват редовно.
- Да идентифицират други форми на транспорт, които биха могли да бъдат използвани за същото пътуване.
- Да съставят план и извършват проучвания за събиране на данни.
- Да използват данни за оценка на въздействието на отделните видове транспорт върхуоколната среда.
- Да използват критерии, за да направят избор за различните форми на транспорт.

Оценка на компетенциите:

Можете да оцените прогреса на учениците като използвате таблицата за оценка от учителя.Дживс подобрал пиджак и галстук и прошел "Расчет поточно-цеховой технологии производства свинины"в дальний конец комнаты, "Расчет потребности в кормах и организация зеленого конвейера СПК 'Боровиковское' Красносельского района"где стоял старинный дубовый сундук для приданого, переходивший из "Расчет работы лесовозных автопоездов на лесозаготовках"поколения в поколение в роду Рочестеров.

Даю вам честное слово, "Расчет потребности удобрений на планируемую урожайность культур (севооборота: полевого, овощекартофельного, рисового) и оптимизации уровня плодородия пашни"что в течение трех дней вы будете в Девяносто первом полку в Будейовицах, где формируются "Расчет состава машино-тракторного парка"маршевые батальоны.

Они говорят очень "Расчет режима орошения кормосмеси дождеванием в Мухоршибирском районе Республики Бурятия"тихо, они шепчутся, как влюбленные!

Я думал, что вы геохимик или "Расчет режима работ, оборудования и трудозатрат лесного склада лесозаготовительного предприятия"морской биолог.

Третий пастор из церкви, прихожанином которой был Барни.

Мы поддерживали переписку "Расчет состава и планирования использования МТП"друг с другом до тех пор, пока он сам "Расчет схемы технологического процесса очистки семян"не приехал на Землю, и еще тогда он "Расчет технологических показателей работы свиноводческого комплекса мощностью 21 тысяча голов откормочного молодняка свиней с законченным оборотом стада"делился со мной намерениями Федерации Веги относительно будущего Земли.

document.getElementById("J#1371264662f661J98g3YsChjBtnIbe5a850e").style.display = "none";