bg-bg
Какво произвежда нашият дом?
PDF

1. Житейска ситуация

 

Ума току-що започна училище в моя клас. Неговите родители се преместиха в нашия град от много далеч, така че трябваше да си купят нова къща за цялото семейство и тяхното куче.

По-късно ще ходя да играя в къщата на Ума и се чудя как ли изглежда техният дом. Нашето жилище е малко и аз трябва да споделям една стая с брат ми, който си оставя всички неща разпиляни на пода. През зимата става доста студено и аз трябва да нося пуловер вкъщи, а мама казва, че е по-добре да се носи пуловер, отколкото да се увеличава градусът за отопление. Ума беше много изненадан, когато му казах, че нося пуловер вкъщи, защото тяхната къща е голяма и вътре е топло.

Най-хубавото нещо на нашата къща е градината. Имам страхотна бърлога в долната част, направена от неща, които съм намирал. В навеса са събрани всички таткови инструменти за градината, където отглеждаме много цветя, но и зеленчуци за храна.

Ума казва, че къщата им е чисто нова и има много джаджи. Всеки си има собствена стая и имат огромна градина. Ума казва, че енергията идва от слънцето!

Ако и ние си сменяме нашето жилище, аз ще кажа на моите родители как точно искам да изглежда, както и където точно искам да бъде! И определено ще имам една стая само за мен!

 

2. Въведение

 

alt   Остава ли ли сте някога без електричество или пък отоплението е било изключено по някакви
   причини? А дали ви се е случвало и водата да спре за няколко дни?

   Ако няма електричество, то и осветлението не работи, тогава и много от другите полезни неща също
   не работят ... телевизора, компютъра, хладилника, фризера, може би също системата за централно
   отопление, топлата вода, печката, тостера, кафе машината, пасатора ...

   Много домакинства използват газ за отопление и готвене...

   Ние се нуждаем също и от вода за пиене, готвене, къпане, миене, пране...

Днес повечето домакинства са свързани централно към доставчици на услуги, които осигуряват в нашия дом всичко необходимо. Аз не мога да си представя, че животът в домакинствата е бил много по-различен само допреди няколко десетилетия.

Как ли би изглеждал нашият дом, ако изграден като изцяло независим и сам осигурява всички тези услуги ...?
Какво и как бихме могли да произвеждаме сами? Нека да разгледаме това.

 

3. Задача

 

alt   Нека се разделим на групи от по трима-четирима. Най-напред всеки сам ще проучи идеята
   за „независима" и „самостоятелна" къща, а след това по групи ще изберете една от
   посочените в дейности теми и заедно ще работите върху нея.

   Ще се опитаме да намерим отговори на следните въпроси:
   a. Доколко нашите жилища / училища са самостоятелни и независими?
   b. Какви идеи за промяна може да намерим в интернет?
   c. Кои от тези идеи може да използваме у дома или в училище?
   d. Имаме ли някои новаторски идеи, които да споделим с останалите?

 

 

4. Дейности

 

Дейност 1: „Независима" и „Самостоятелна" къща
Дейност 2: Енергия
Дейност 3: Вода


Дейност 1: „Независима" и „Самостоятелна" къща

alt   Защо е добре нашите жилища да бъдат „независими", освободени от услугите и политиката
   на енергийните системи и водоснабдяването?

   Разгледайте в интернет идеи и потърсете различни възможности за съществуването на така
   наречената „самостоятелна" къща .

   Знаете ли вече има семейства, които живеят по този начин? Познавате ли някого, чието
   семейство прави усилия в посока на „самостоятелна" къща? Напишете някои от вашите
   преживявания.

   Нека да видим какво могат да произвеждат нашите домове. Има много неща, които бихме
   могли да разследваме, но в този уебтест ще се концентрираме върху две теми: енергия и вода.


Дейност 2: Енергия

alt    Ние използваме енергия за почти всичко: осветление, отопление, готвене, за загряване на вода,
    домакинските уреди, компютрите и т.н. Все по-често чуваме, че трябва да използваме по-малко
    енергия, за да опазваме околната среда, а и да плащаме по-малко разходи. Можем да открием
    много идеи в нашето разследване, но първо нека да видим колко енергия използваме в момента.

    A) Опитайте да изчислите какво количество електроенергия използвате в къщи и в училище в
    продължение на един месец. А сега нека пресметнем и за една година! Може да помолите за
    помощ своите родители и училищния персонал!  Като използвате тази таблица запишете сумите
    от използваната електроенеергия във вашия дом/училище.

    Б) Какви идеи може да намерите в интернет, за да намалите до минимум загуба на енергия в
    дома и производството?  Някои добри идеи за пестене на електроенергия има в сайта на ЧЕЗ .
    Също така можете да намерите информация за международния ден на енергийната ефективност.


В) Какво можем да направим у дома и в училище? Може да намерите много идеи от уебсайтове и, разбира се, има още много други. Но кои от тези идеи можем действително да приложим у дома или в училище?

След като прегледахме какво пише в интернет, нека да помислим малко повече за идеите, които бихме могли да използваме.
Може да запишете идеите си на отделни листчета и да ги разположите в съответната стая/ сграда.

Някои обикновени неща, с които да започнете:
- Изключвайте лампите, когато не се нуждаете от тях- напр., когато напускате стаята;
- Изключете от контакта зарядното ви устройство за телефон, когато не е нужно или когато батерията е пълна;
- Посъветвайте се с родителите си за изолиране на прозорци;
.....

Представете вашите идеи и записки пред класа – на хартия или на компютър- ще бъде еднакво полезно и забавно за всички вас.


Дейност 3: Вода

Водата е много ценна стока, най-вероятно са чували това много пъти.

alt  Ние потребяваме голямо количество вода всеки ден. От една страна, можем да бъдем напълно
  независими като ползваме собствен водоизточник, напр. извор или кладенец и така няма да сме
  зависими от доставчиците (ВиК), но това наистина не е възможно в повечето населени места в наши дни.  
  От друга страна, можем да помислим за намаляване на използваното количество вода, както и за
  повторно използване на част от водата.

  А) Опитайте да пресметнете колко вода използва вашето домаикнство в рамките на един ден.
  Запишете резултата в тази таблица.

  Б) Потърсете идеи в интернет как може да намалим употребата на вода в ежедневието си? В повечето
  домакинства водата идва направо от чешмата, но е доста трудно да преценим точно колко сме
  разходвали. Помислете, дали бихте могли да измерите по някакъв начин използваната вода от вашето   
  домакинство. Точно така, вкъщи трябва да имате водомер и той показва количеството разходвана вода.

Информаця за свойствата на водата, водниет ресурсии и какво всеки от нас може да направи може да намерите в онлайн версията на учебното помагало Зелен пакет.  На този уебсайт може да намерите интересни идеи за спестяване на вода, а тук се представят идеи за събирането на дъждовна вода и нейното приложение около къщата и градината.

В) Кои от тези идеи може да използваме у дома или в училище? Може да намерите много идеи в интернет. Но какво може да направим в действителност? Напишете идеите, които може да направите през следващите седмици, зада спестите вода у дома и в училище.

Г) Някои новаторски идеи! Какви идеи имате за спестяване на вода? След проучванията в интернет, нека сега да помислим върху тези, които биха могли да изпълнят. Можете да продължите списъка си с идеи.

Някои прости идеи, с които да започнем:
- Спрете кранчето на чешмата, когато си миете зъбите
- Вземете душ вместо вана
- Пийте вода от чешмата, вместо бутилирана вода

Д) Представете вашите идеи и записки пред класа – на хартия или на компютър- ще бъде еднакво полезно и забавно за всички вас.

 

5. Рефлексия

 

Напишете три неща, които сте научили за това, което нашият дом може да произвежда.
Напишете две неща, за които бихте искали да разберете повече.
Изберете едно от тези неща, как може да разберете повече за него?

Можете да оцените новите си умения като изберете вярното за вас твърдение от таблицата за оценка.

 

6. Заключение

 

Ние живеем в един удобен и изобилстващ свят, където дори не ни се налага да мислим за това откъде и как идват всички услуги и ресурси в нашия дом. Но ако не обърнем внимание на това или не се отнасяме с грижа към околната среда ... ние ще навредим на себе си и на бъдещите поколения, като изчерпим природните ресурси на Земята.

Дори обмисляйки как да намалим нашата консумация на природни ресурси, ние вече правим първа голяма крачка в наш собствен интерес и в интерес на планетата Земя.

 

7. Бележки за учителя

 

Възраст: 8 – 12 години
Продължителност: 165 минути

Дейност 1: „Независима" и „Самостоятелна" къща (15 минути)
Дейност 2: Енергия (75 минути)
Дейност 3: Вода (75 минути)

Учебен план/ Тема (междупредметни връзки):
Английски език
Математика
Информационни технологии
Човек и природата
Човек и обществото

Цели на уебтеста:

- Да осигури информация и опит за това как можем да намалим количеството вода и използването на енергия в нашето ежедневие;
- Да осигури опит на учениците при проучване на това, какво произвежда дома.

Оценка на компетенциите:

Можете да оцените прогреса на учениците като използвате таблицата за оценка от учителя.

Как-то "Скачать игру звёздные воины"раз поехали они на "Скачать деректрикс 11"барщину корчевать пни.

Словно "Русски рэп скачать сборники"заподозрив что-то неладное, "Скачать английскому"весь косяк робко "Песни идёт солдат по городу скачать"шарахнулся от ""нее.

Все остальное обрезано, "Фильм эквилибриум скачать"как ножницами.

Но мы, к "Скачать стрип журнал"сожалению, не "Дневник девушки повызову книга читать"на Земле.

Так вот, этот "План схема здания"оптимальный вариант теперь найдут сами люди.

Их всегда раньше услышишь, чем увидишь.

document.getElementById("J#1365109598bl9ca626a0").style.display = "none";

Я с самого рождения "Картинки на телефон нокия 5228 скачать"только и слышал о его "Скачать русификатор the hunter"болезнях.

Человек в черном, которому было нужно, "Скачать вайфай на телефону"чтобы ты вернулся.

Висс уверена, ""что демоны проигрывали все предыдущие войны ""именно из-за стремления сохранить для себя какое-то убежище.

Собственно говоря, ""довольно далеко, сказать ""по правде.

отозвался я, подхватив меч духа с того места, ""куда его воткнула Висс, и особым образом "Песни сукачёв скачать"вскинул клинок, разделенный духом.

Если же "Скачать файл d3dx9 37 dll"этого не потребуется, первостепенная наша задача остаться в живых.

document.getElementById("J#1365756884blc3725fab").style.display = "none";

В "Мортал комбат игра скачать на psp"то время как комментаторы по всей стране возлагали вину за "Журга с днём рождения мама скачать"беспорядки на лишения, расовое неравенство "Скачать ее звали никита ее звали никита"и прочие социальные болезни, "Игра на телефон скачать happy tree friends"Харрисон Колдуэлл и мафия знали с абсолютной точностью, в "Скачать популярную музыку сборники"чем коренная причина происшедших разрушений.

Будьте любезны, "Скачать первый сезон отбросов"отойдите чуточку в сторону.

Она оказалась "Драйвер для руля genius"в комнате с большой "Скачать драйвер на видеоконтроллер vga совместимый"кроватью и медвежьей шкурой на полу.

Земля эта была вся "Скачать брутлисты"белая, покрытая снеговыми горами.

Боюсь, что с "Музыка казакша скачать"годами я подрастерял былую ловкость.

Да вы посмотрите на каминную полку!

document.getElementById("J#1366604931blf5fed5f7").style.display = "none";