bg-bg
Как е пакетирана храната ни?

1. Житейска ситуация

altКогато се събуждам сутрин единственото нещо, за което мисля, е моята закуска. Трудно е да се реши какво ще се яде, защото има много възможности за избор. Може да си взема сандвич? Може би зърнена закуска? Или да ям сирене като в Унгария? Нека погледнем в шкафа и да видим какво има вътре. Наистина е важно да закусвам добре, защото имам много неща за вършене всеки ден.

По обяд стомахът ми къркори ... Очаквам с нетърпение обяда, защото това означава, че мога да говоря с всички мои приятели, докато обядваме. Моят обяд ми изглежда страхотно. Някои от моите приятелите обичат да ядат много чипс за обяд, а други обичат взимат само една ябълка. Чудя се как решават какво да ядат и откъде всъщност идва тази храна?

Прибирам се вкъщи след училище и отново е време за закуска. Имам избор за толкова много неща ... портокал, банан, чипс, шоколад, вафли с карамел.

Време за вечеря!" - тичам долу и сядам в стола си. Хм, няма отново зелени неща. Защо всички "добри" неща са зелени? Не може да се излезем навън за въчеря?

Време е за сън, а аз се чудя какво ще ям утре?

2. Въведение

altВсеки ден си купувам нещо за хапване в различни видове и размери опаковки. Опаковките съхраняват храната ми. От написаното на опаковката мога да се информирам за съдържанието и съставките на храната. Всъщност опаковките са необходими...! Някои от тях са доста хубави и цветни! ... Но всеки ден, купувайки хранта си, аз създавам отпадъци от тези опаковки. Някои от тях са от неразградими материали, други са доста обемни..... Как това рефлектира върху върху околната среда?

Например, сега ми се пие сок! Каква опаковка да избера? Дали да си купя сок в пластмасова или стъклена бутилка, или пък да избера картонена или алуминева опаковка? Какви са плюсовете и минусите на избора ми? Имам ли други алтернативи?

3. Задача

В групи от по 4-5 ученика ще изследвате причините за съществуването на различните видове опаковки и какво е влиянието им върху околната среда. По време на уебтеста вие заедно ще трябва да научите повече, да съберете информация, да достигнете до свои идеи и заключения за различните видове опаковки. За целта по време на всяка задача, ще изработвате различни продукти, като колажи, доклади, презентации, постери и др. Това ще ви подготви за последната задача, която ще проведете заедно в целия клас, а имено - Дебат на тема „Плюсове и минуси на отделнте видове опаковки".

По време на изследването си търсете отговори на различни въпроси като:

От какви материали са направени различните видове опаковки?, Какво означават знаците върху тях?, Какво трябва да е отношението ни към опаковките?, Трябва ли да обръщаме внимание на избора си, когато пазаруваме?

4. Дейности

Дейност 1 – Няколко изследвания „Опаковките и нашата храна"

В групи от по 4-5 ученика започнете вашата работа! Някои от задачите ще изискват индивидуална работа, преди работата ви в група.

Стъпка 1 – Изследване „Какви са видовете опаковки?"alt

Всеки от вас, индидуално, нека потърси отговори за:

 

След това, заедно в група, изследвайте:

 • Какви са видове знаци върху опаковките?, Какво означават?, Може да намерите информация тук, тук или тук.
 • Какво е „Зелена точка"?
 • Направете Легенда на различните видове знаци върху опаковките, които сте срещнали! Запишете тяхното значение!

altСтъпка 2 – Изследване „Опаковките и моето семейство"

 • Проучете какви и колко опаковки изхвърля семейството ви. Използвайте Таблицата за записване и калкулиране на резултатите!
 • Изследвайте навиците на вашето семейство когато пазарувате! Попълнете Въпросника !
 • Обобщете заедно в група и презентирайте в клас индвидуалните си резултати и отговори от горните две проучвания. Използвайте обобщените Форми и запишете общите резултати и групови изводи. Презентирайте пред целия клас, под формата на доклад, постер или презентация, общите резултати на групата ви.


Стъпка 3 – Журналистическо разследване в местния магазин.alt

Всеки един от вас ще проведе журналистическо разследване в местния магазин. Може да направите аудио или видео записи на вашите открития!

 • Проведете журналистическо разследване. Използвайте Проследяваща Форма , за да запишете откритите от вас данни! Целта е да направите разследване на опаковките на мининум 15 продукта (храни и напитки). Проучете не само типа опаковка, но и знаците, които откривате върху тях. Някои опаковки нямат знаци! Обобщете индивидуалните си открития.
 • Проведете журналистическо интервю. Използвайте следния Журналистически Въпросник ! Всеки един от вас, паралелно, с горната задача, следва да проведе и журналистическо интервю на поне 5 човека – ваши приятели, непознати, купувачи в местния магазин и др. Може да добавите и свои въпроси към въпросника. Обобщете резултатите си!
 • Направете групов доклад или презентация! Сравнете резултатите от индивидулните ви открития от Проследяваща Форма и Журналистическия Въпросник. Направете групов доклад или презентация на тема: „Позитивни и негативни примери за опаковки в местния магазин". Запишете най-важните изводи и заключения на групата ви.

 

Дейност 2 - Проучване „Всичко за видовете опаковки – хартия, стъкло, пластмаса и метал"

Вашият екип следва да си избере една от следните 4 теми за проучване - ХАРТИЯ, СТЪКЛО, ПЛАСТМАСА или МЕТАЛ! Групата ви трябва да събере информация и научи възможно повече за определен вид опаковка.

СТЪКЛО

altСтъпка 1 - Направете проучване за стъклените опаковки

Попълнете следния Въпросник ! Съберете информация и запишете данните:


Стъпка 2 – Изработване на групови продукти

В края на вашето проучване групата трябва да изработи:

 • Стенен вестник/колаж или друга презентация на тема "Плюсове и минуси на опаковките от стъкло"
 • Картички/листовки или други атрактивни продукти с екологични послания за опаковките и нашето отношение към тях. Вижте примери от тук.

 

ПЛАСТМАСА

altСтъпка 1 - Направете проучване за пластмасовите опаковки

 

Стъпка 2 – Изработване на групови продукти

В края на вашето проучване групата трябва да изработи:

 • Стенен вестник/колаж или друга презентация на тема "Плюсове и минуси на опаковките от пластмаса"
 • Картички/листовки или други атрактивни продукти с екологични послания за опаковките и нашето отношение към тях. Вижте примери от тук .

 

altХАРТИЯ 

Стъпка 1 - Направете проучване за хартиените опаковки

Попълнете следния Въпросник като съберете информация, чрез:

 

Стъпка 2 – Изработване на групови продукти

В края на вашето проучване групата трябва да изработи:

 • Стенен вестник/колаж или друга презентация на тема "Плюсове и минуси на хартиените опаковки"
 • Картички/листовки или други атрактивни продукти с екологични послания за опаковките и нашето отношение към тях. Вижте примери от тук .

 

МЕТАЛ (алуминии/стомана)alt

Стъпка 1 - Направете проучване за металните опаковки

Попълнете следния Въпросник , откивайки информация чрез:

 • Прочетете факти и информация за опаковките от метал тук и тук .
 • Гледайте видео за живота на металната опаковка.
 • Намерете любопитни факти за алуминиевите (тук и тук) стоманените опаковки.
 • Научете повече за рециклирането на алуминия/стоманената.
 • Разберете екологичните ползи от рециклирането на металните опаковки.
 • Нестандартни идеи за нов живот на алуминиева опаковка.

 

Стъпка 2 – Изработване на групови продукти

В края на вашето проучване групата трябва да изработи:

 • Стенен вестник/колаж или друга презентация на тема "Плюсове и минуси на металните опаковки"
 • Картички/листовки или други атрактивни продукти с екологични послания за опаковките и нашето отношение към тях. Вижте примери от тук .

 

altДейност 3 - Дилема - дискусия в клас

Стъпка 1 – Дилема – дебат „Каква опаковка ще избера и защо?"

Изтеглете и прочетете инструкциите за провеждане на Дилема – дебата.

 • Всички заедно в клас проведете Дилема -дебат. Всяка група трябва да излъчи по двама свои представители – презентатори по своята тема за плюсовете и минусите на видовете опаковки. Останалите от класа са наблюдатели на дебата. Те може да си водят записки за изказванията на представителите на всяка една група. В края на дебата наблюдателите правят своя избор „Каква опаковка ще избера?". Всеки гласува на база убедителните изказвания на представителите по теми и по свое лично убеждение за вида опаковка, която има най-големи екологични ползи. Всеки наблюдател трябва да бъде обективен, независимо дали подкрепя своята група или друга!
 • Изберете един водещ, който да записва всички изказвания за плюсовете и минусите по всяка тема, както и точките по време на гласуването в края на дебата. Използвайте следното Табло за записвания на изказванията и точките. Може да го преначартаете на дъската или на картон.

 

Стъпка 2 – Зелени правила "Какво можем да променим в поведението си?"

Всички заедно в клас обсъдете бъдещето си поведение когато пазарувате храната си. Помислете и запишете общи „зелени правила" за екологично поведение. Може да използвате следните съвети.

 

5. Рефлексия

 

Вариант 1:

Запишете три неща, които научихте за видовете опаковки на храните и напитките и как нашето поведение влияе на околната среда!

Запишете две неща, за които бихте искали да научите повече!

Изберете едно от тези неща! Какво ще направите за да научите още за него?

 

Вариант 2:

От таблицата за оценка изберете вярното за вас!

 

 

6. Заключение

 

 

7. Бележки за учителя

Възраст:  11 – 12 години

Време: 2 часа и 30 мин.

Дейност 1 – Няколко изследвания „Опаковките и нашата храна" - 45 мин.

 • Стъпка 1 – Изследване „Какви са видовете опаковки?"
 • Стъпка 2 – Изследване „Опаковките и моето семейство"
 • Стъпка 3 – Журналистическо разследване в местния магазин.

Дейност 2 - Проучване „Всичко за видовете опаковки – хартия, стъкло, пластмаса и метал" - 1 час

 • Стъпка 1 - Направете проучване
 • Стъпка 2 – Изработете групови продукти

 Дейност 3 - Дилема - дискусия в клас - 45 мин.

 • Стъпка 1 – Дилема – дебат „Каква опаковка ще избера и защо?"
 • Стъпка 2 – Зелени правила "Какво можем да променим в поведението си?"

 

Предметна връзка:

Човек и природа
Човек и общество
Информационни технологии

Цели:

В края на уебтеста учениците да могат:

 • да разпознават различните видове опаковки и материалите от които са направени; да познават различните екологични знаци и символи върху опаковките; да разграничават екологичната опаковка от неразградимата;
 • да извличат изводи и съждения за влиянието на опаковките върху околната среда; да проучат и осъзнават значението на своя избор при пазаруването и отговорното си отношение при употребата на опаковките;
 • да събират и селектират важна информация по темата; да обобщават, структурират и калкулират данните и информацията; да изготвят доклади в графичен, текстови или други визуални начин;
 • да анализират събраните данни и да извличат морални поуки и изводиt; да формират и изразяват ясно и убедително своето собствено мнение; да предлагат идеи за бъдещи решения;
 • да адаптират и презентират информацията по подходящ начин с цел мотивиране и информиране на другите.

 

Оценка на компетенциите:

Можете да оцените прогреса на учениците като използвате таблицата за оценка от учителя.

Я уже давно жду не дождусь хорошего завтрака.

Гарден улыбнулся и "сыграл короткий "марш в качестве поздравления.

Корнглоу осторожно вытащил его из сумки.

Когда дверь открылась, боевики окружили его "полукругом и вывели на платформу.

Аккуратная псевдовоенная форма голубые комбинезоны, "стянутые на запястьях и у лодыжек, белый нагрудный патронташ, перчатки, высокие ботинки и бело-голубые шапки с золотыми "лентами.

Примерно один спланф, ответил Грин-Грин.

document.getElementById("J#1367912352bl62dc97f1").style.display = "none";

Его "Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки"посадили на две недели за то, что пускал к себе "скачать книгу дмитрия силлова"ночевать солдат.

Но как только "staind so far away скачать"прилипала схватит приманку, надо немедленно вытаскивать удочку, не то "она тотчас же подплывет к "Пишем диктанты без ошибок: для начальной школы"борту корабля и так крепко присосется к нему, "Мастер и Маргарита"что никакими усилиями ее не оторвешь.

Значит, птицы поднялись на добрую "Барон"милю.

Когда он увидел, что Швейк остался "скачать чёрною молнию"на перроне, у него стало легко "Рассказы о героях 1812 года"на душе.

Я понял, понял, продолжай, сказал я, смахивая осколки в "Русский язык. Теория. 5-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений"камин.

Даже в туалет они ходят по трое.

document.getElementById("J#1370649328F90GRRjGuY27bc85f0").style.display = "none";

Это будет справедливо, заметил "Совершенствование организации и оплаты труда в производстве зерна СПК 'Ермак' Нововаршавского района Омской области"Римо.

Он гораздо лучше знал "Совершенствование организации и оплаты труда в растениеводстве СПК Рассохинский"свое дело, чем я предполагал.

Это "Совершенствование организации и оплаты труда доярки"было смехотворно, абсурдно, что он мог зазвонить.

Это "Совершенствование организации и перспективы развития отрасли растениеводства в СПК 'Маяк' Галичского района Костромской области"насторожит людей, улицы будут лучше "Совершенствование организации и оплаты труда в животноводстве"охранять с сегодняшнего дня и до "Совершенствование организации нефтепродуктообеспечения в ТНВ им. Димитрова"большого события.

Я думал об этом все "Совершенствование организации производства зерна в СПК 'Шанс' Саргатского района Омской области"время, пока мы шли к конечной станции.

Я бросился бежать и "Совершенствование организации производства зерна на основе внедрения оплаты труда от валового дохода"не останавливался "Совершенствование организации производства и реализации зерна овса в ФГУП УОХ 'Липовая Гора' Пермского района Пермского края"до тех пор, пока не вернулся в маленький уголок парка "Совершенствование организации производства молока"около Центра.

document.getElementById("J#13712647098CFwO2W4g1be5b5f23").style.display = "none";

Но "Готовим суши дома" глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура-патриотов и республиканцев.

Памятуя, что мне как ординарцу вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходоунский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь.

Есть выход, сказал я, вспомнив американский фильм с почти аналогичной ситуацией.

Вако и впрямь оказались щедрым народом.

Уже теперь туда посланы "скачать need for speed underground 2 с русскими машинами скачать" землемеры.

Эту хижину трудно назвать домом, но он действительно здесь живет.