hu-hu
Az emberek mindig a teljes igazságot mondják?

1. Élethelyzet

RLS_Social„Kati, a barátnőm épp most mondta, hogy a mellettünk lévő fás területből szemétlerakót akarnak csinálni. Teljesen ledöbbentem! A barátaimmal gyakran játszunk ott, vagy csak beszélgetni megyünk ki. Miért nem tudnak máshol szeméttelepet építeni???

A suliban a szemétlerakókról, bevásárlóközpontokról, ipari parkokról és irodaházakról beszélgettünk. Elhatároztuk, hogy levelet írunk az önkormányzatnak, amelyben leírjuk nekik, mit gondolunk mi a dologról. Sokáig fogalmaztuk a levelet. Beleírtuk az összes érvünket, miért rossz ötlet szemétlerakót építeni a park helyére. Nagyon reméljük, hogy a levelünk megváltoztatja az önkormányzat elképzelését!

Sokáig vártunk a válaszra. Meghívtak egy lakossági meghallgatásra, hogy mondjuk el a véleményünket erről a projektről. Épp most rakjuk össze az ötleteinket és készítjük a bemutatónkat."

2. Bevezetés

S5_2_bevezetesSokszor az, hogy megmondjuk az igazat, elég nehéz helyzetnek bizonyul. Ebben a net-fürkészben választ találsz egy sor kérdésre: Hogy ismerjük fel az igazságot és a hazugságot? Milyen fajta hazugságok léteznek? Ki az, akiben megbízhatunk? Bajunk lehet abból, ha megmondjuk az igazat? Mindig meg kell mondani az igazat?

 

Gondolkodj el az alábbi állításon: „Ha az igazat mondod, nem kell észben tartanod, hogy mit is mondtál.” Mi erről a véleményed?

Készítette: bolgár partner

3. Vázlat

S5_3_Most 5 fős csoportokban dolgozzatok! Előttetek állnak olyan különböző tevékenységek, mint pl. közvélemény-kutatást végezni, interjúkat készíteni, összegyűjteni és elemezni különböző információkat, mindazért, hogy a végső, a „Mindig meg kell mondani az igazat?” c. vitakörben felkészülten vehessetek részt.

4. Tevékenységek

1. Csapat játék „Mi is az az igazság és a hazugság?”

Ezt a feladatot az osztályban együtt végezzétek! Kérjétek meg tanárotokat, segítsen azzal, hogy levezeti a játékot!

Első lépés – Játék "Igaz vagy hamis?"
S5_4_1_tevekenysegGondoljatok ki két kis történetet. Az egyik valós tényeket tartalmazó, saját élményen alapuló történet legyen, a másik pedig most kitalált, valótlan eseményeket mutasson be. Úgy kell előadjátok ezeket 2-2 perc alatt, hogy a többiek ne tudják kitalálni, melyik az igaz, és melyik a hamis történet. A többieknek persze az a céljuk, hogy meg tudják mondani, melyik is az igaz.
Miután valaki elmondja a két történetét, a többiek szavaznak arról, hogy melyiket fogadják el igaznak, és melyiket vélik hamisnak. Írjátok le a szavazat összesítőre, hogy melyikre hányan szavaztak.

A végén összegezzétek az eredményeket, és vizsgáljátok meg a következőket:
a) Hányan tudták elhitetni a hamis történetükről, hogy az igaz? Mi miatt volt hihető?
b) Hányan jártak úgy, hogy az igaz történetük hamisnak tűnt másoknak? Mi lehet ennek az oka?
c) Milyen technikákat alkalmaztatok, amikor előadtátok a hamis történetet?
d) Nehéz volt bebizonyítani olyan dolgokat, amikről ti magatok is tudjátok, hogy nem igazak?

Második lépés – Az „igazság” és a „hazugság” definíciója
Alkossátok meg ennek a két fogalomnak a definícióját, vagy mondjátok el róla a véleményeteket! Fogalmazzatok meg 3-5 elképzelést mindkét fogalomhoz, azután vitassátok meg ezeket a véleményeket az osztállyal! Írjátok fel az elhangzottakat a táblára!

Harmadik lépés Mi a különbség ezeknek a szavaknak a jelentése, stílusa között?
Hazudik, füllent, elhallgat, lódít, csal, megtéveszt, valótlant állít, ámít, hazudozik, nagyot mond, vetít, ferdít, ködösít

2. Csoportos közvélemény-kutatás
„Hogyan ismerjük fel az igazságot és a hazugságot?”

Mi az üzenete a népmeséknek és a közmondásoknak?
Dolgozzatok 4-5 fős csapatokban.

Próbáljatok felidézni az emlékezetetekből olyan meséket, közmondásokat, amelyek az igazmondásról vagy a hazugságról szólnak! Kedvcsinálónak találsz néhány példát itt (ebből az első 5 percet érdemes megnézni), itt és itt.

Mi ezeknek a meséknek és közmondásoknak a közös mondanivalója?
Vitassátok meg együtt, és mondjatok hasonló példákat olyan helyzetekre, amelyek a ti életetekben történtek!
Keressetek választ az alábbi kérdésekre: Miért létezik a hazugság?, Milyen formái léteznek? A hazugság jó vagy rossz? Van olyan, hogy jó szándékból mondunk hazugságot? Írjátok le véleményeiteket!
Készítsetek bemutatóanyagot, beszámolót az igazság és hazugság témakörében, és mutassátok be az osztálynak!

3. Különböző elemzések az igazságról és a hazugságról

S5_4_3_tevekenysegElső lépés – Vizsgálódás „Nehéz hazudni? És mitől függ, hogy hazudunk-e?”
Töltsétek ki önállóan ezt a tesztet. Jelöljétek az egyetértő vagy nemleges válaszaitokat, és magyarázzátok meg, hogy miért úgy döntöttetek!
Azután hasonlítsátok össze a válaszaitokat! Vannak különbségek? Mi miatt? Melyik volt az a helyzet, ami a legnagyobb vitát váltotta ki? Mindig könnyű eldönteni, hogy igazat mondjunk, vagy hazudjunk?

Második lépés – Előnyök és hátrányok elemzése
Dolgozzatok csapatokban! Összegezzétek, hogy mik az igazmondás és a hazugság előnyei és hátrányai! Használjátok fel az eddig megszerzett ismereteket, levont következtetéseket, kigondolt ötleteket!
Mikor fogadható el a hazugság? Van úgy, hogy az igazság fájdalmat okoz?
Jegyezzétek fel véleményeteket a táblázat megfelelő oszlopaiba.

4. Vitakör: „Mindig meg kell mondani az igazat?”

Üljön össze az egész osztály! Kérjétek meg a tanárotokat, hogy segítsen a vitakör levezetésénél!

S5_4_4_tevekenysegAz előnyök és hátrányok elemzése készítsétek el a csoport közös állításait!
Minden csapat válasszon ki két képviselőt, akik részt vesznek a vitában. Az egyiküknek védeni kell az egyik állítást, a másikuk pedig egy másik állítást támad. Amikor a két vitázó csapatot kiválasztottátok, indulhat a vitakör. A többi diák eközben megfigyeli és értékeli a hallottakat.
Végül a megfigyelők szavaznak a meggyőzőbb érveket felmutató csapatra. A vita során az észrevételeiteket be tudjátok írni az értékelő lap oszlopaiba, hogy összegezzétek és összegyűjtsétek az eredményeket.

Végül beszéljétek meg együtt az osztállyal a vitakör tapasztalatait, keressetek választ ezekre a kérdésekre:
a) Változott-e a Te személyes véleményed a vitát követően?
b) Milyen új érveket hallottál a másik csoporttól, amikre előtte nem gondoltál?
c) Milyen nehézségek adódtak, amikor erről a témáról kellett beszélned a többiekkel?

5. Értékelés

1. változat: Válaszolja a kérdésekre!

Írj le három dolgot, amit megtanultál az igazságról és a hazugságról!
Írj le két dolgot, amiről szeretnél még többet megtudni!
Válassz ezek közül egyet, hogyan tudnál ennek még jobban utánajárni?

2. változat: Az értékelő táblázatban oszloponként válaszd ki, melyik állítás igaz rád!

6. Összegzés

7. Pedagógusoldal

Életkor: 12 – 14 év

Időtartam: 180 perc

Időtartam tevékenységenként:

1. tevékenység – Csapat játék „Mi is az az igazság és a hazugság?” (60 perc)
    Első lépés – Játék "Igaz vagy hamis?" (35 perc)
    Második lépés – Az „igazság” és a „hazugság” definíciója (15 perc)
    Harmadik lépés – Mi a különbség ezeknek a szavaknak a jelentése, stílusa között? (10 perc)
2. tevékenység – Csoportos közvélemény-kutatás „Hogyan ismerjük fel az igazságot és a hazugságot?” - (45 perc)
3. tevékenység – Különböző elemzések az igazságról és a hazugságról – (30 perc)
    Első lépésElső lépés – Vizsgálódás „Nehéz hazudni? És mitől függ, hogy hazudunk-e?”
   
Második lépés–Előnyök és hátrányok elemzése
4. tevékenység – Vitakör „Mindig meg kell mondani az igazat?” – (45 perc)

Műveltségi területek:

  • anyanyelv és irodalom, nyelvi kommunikáció
  • ember és társadalom
  • életvitel és gyakorlati ismeretek

Célok:

  • Felfedezzék saját képességüket a nyíltságra, a másokba vetett bizalomra; felismerjék a hazugság különböző formáit; tudatosítsák a hazugság lehetséges indítékait; megalkossák saját véleményüket és álláspontjukat, az igazságot és a hazugságot illetően.
  • Következtetéseket vonjanak le az igazságról és a hazugságról; felfedezzenek, összegyűjtsenek és kiválogassanak fontos információkat; kiszámítsanak és megbecsüljenek adatokat és számokat; előadják strukturált formában az összegyűjtött adatokat; adatokat elemezzenek, és levonjanak erkölcsi következtetéseket;
  • Megfogalmazzák saját véleményüket, és javaslatokat tegyenek a témával kapcsolatban; megfelelő módon mutassák be az információkat úgy, hogy tájékoztassák, motiválják és neveljék a többieket.

 

Tanári segédanyag