bg-bg
Как да изразявам чувствата си?
PDFПечат

1. Житейска ситуация

Моят приятел Джени ми каза, че на мястото на нашия парк ще се изгражда депо за отпадъци. Наистина съм шокиран. Аз често отиват там с моите приятели да играя футбол и да поговорим. Защо не могат да изградят депото за отпадъци някъде другаде?

В училище, ние говорихме с нашия учител за депото за отпадъци/ търговския център/ бизнес парка и решихме да напишем писмо до местната власт, за да им кажем това, което мислим. Ние прекарахме доста време в писане на нашето писмо. Описахме всички причини, поради които смятаме, че изграждането на депо за отпадъци на това място не е добра идея. Останахме с голяма надежда, че нашето писмо ще промени съзнанието на местното самоуправление.

Доста време премина в чакане на отговора от местната власт. Ние бяхме поканени да вземем участие в публична среща, за да представим нашите мнения за този проект. И сега подготвяме нашите идеи и презентации.

2. Въведение

Как да изразя чувствта си? С този уебтест ще изследвате как хората изразяват своите позитивни и негативни чувства. Ще се научите да разпознавате разликата между чувство и мнение.

3. Задача

Да научите защо уменията, да изразявате своята позиция, да слушате внимателно отсрещната страна и да дискутирате ефективно, са толкова ценни.

Да разпознавате разлката между изразяване на чувства и мнение.

Да различавате изразяването на чувства и мнения по определен местен проблем.

4. Дейности

Дейност 1: Изрази себе си!
Дейност 2: Това чувство ли е или мнение?
Дейност 3: Местен проблем

Дейност 1: Изрази себе си!

Разберете защо уменията, да изразявате своята позиция, да слушате внимателно отсрещната страна и да дискутирате ефективно, са толкова ценни.

Инструкции:

Изберете си партньор от вашия клас и работете по двойки. Седнете един срещу друг с партньора си.

Част 1:

Помислете за интересна тема, която ви вълнува.

Вашата задача в рамките на 1 минута е да говорите едновременно по собствената си тема, без да спирате или повтаряте казаното.

Засечете времето си от 1 минута. А ако проведете упражнението в клас, вашият учител ще ви инструктира кога да започнете и кога да свършите.

Дискутирайте следното:

- Лесно или трудно беше да говорите едновременно без да спирате?
- Как се чувствахте докато говорите? Защо така се чувствахте?
- Разбрахте ли какво каза другия? Какво разбрахте?
- Защо е важно да се изслушваме другия докато говори?

Запишете основните си изводи и открития!

Част 2:

Единият от вас трябва да говори по темата си в рамките на 1 минута без да спира.

Другият, който слуша, няма право да изразява с думи или с мимики своето мнение за казаното, но трябва да гледа в очите партньора си през цялото време.

Дискутирайте следното:

- Как се чувстваше този, който говореше? Защо?
- Как се чувстваше слушателя? Защо?

Запишете основните си изводи и открития!

Част 3:

Сменете ролите си – слушателят сега трябва да говори в рамките на 1 минута, без да спира.

Партньорът му трябвада се преструва, че не го слуша и че темата му е безинтересна.


Дискутирйте следното?

- Как се чувстваше партньора, който говореше без да получава информация от слушателя си? Защо се чувстваше по този начин?
- Трудно или лесно ви беше, като слушатели, да игнорирате партньора си? Как бихте се почувствали на мястото на говорещия?

Запишете основните си изводи!

Как можем да сме сигурни, че сме били разбрани или че сме разбрали какво другите ни казват?Дейност 2: Това чувство ли е или мнение?

Помислете върху въпроса 'Как могат хората да изразят чувствата си" и дискутирайте примери за различни начини за изразяване на чувствата.

Инструкции:

Ще рботите в група от по 4 – 5 ученика. Разделете се или помолете вашият учител за това.

Опитайте се да дадете определение за чувство и мнение, заедно всички в групата. Ще ви помогнат слединте въпроси:

-Какво е мнение? , Какъв е предметът на разговора, най-често, когато изразяваме менние по определен вид въпрос?
- Какво е чувство?, Какъв е предметът на разговора, когато изразяваме отношение и чувства по определен въпрос?
- Каква е разликата между чувство и менение?

Направете копие на статията и я прочете вниматело, всички заедно в групата.

Подчертайте всички думи или изрази в статията, които според вас изразяват чувства и мнение. За да ги различавате, изберете два различни цвята, съответно за думите и/или изразите, свързани с чувства и тези, свързани с мнение.

Представете резултатите си пред другите групи в класа и дискутирайте заедно:

- Каква част от написаното в статията изразява мнение?
- Колко от подчертаните думи са свързани с мнение и колко с чувства?
- Къде в статията откривате изрази, свързани с чувства?
- Кога е подходящо да изразяваме повече чувствата и кога – менние?

Използвайте следния линк на английски език, за да разберете повече за мнението и фактите и как да ги различаваме.


Дейност 3: Местен проблем/казус/случай

Проучете как хората изразявата чувставата си за конкретен местен проблем? Потърсете във вестници или списания различни статии, от които може да намерите примери за изразяване на чувства и мнение.

Инструкции:

Вашият учител ще ви даде вестници, списния или страници във интернет с он-лайн статии.

Прочетете различни статии. Потърсете в тях примери за изразяване на чувства и мнения. Подчертайте разликите.

Разпечатайте въпросника.

Дискутирайте въпросите за изразяване на чувства и мнения с вашето семейство и приятели. Запишете отговорите им във формата с въпросника.

Попитайте семейството си и приятелите си как се чувстват, когато говорят по тази тема. Разграничете как се изразяват - с чувство или с мнение. Сравнете с отговорите от въпросника.

Представете резултатие и изводите от въпросника с останалите от класа.

5. Рефлексия

Напишете три неща, които научихте за това как изразяваме чувства и мнение?

Напишете две неща, за които искате да научите повече по темата?

Изберете едно от тези две неща. Какво ще направите, зада получите повече информация?

Можете да оцените новите си умения като изберете вярното за вас твърдение от таблицата за оценка.

6. Заключение

Този уебкуест разгледа разликата между чувства и мнение. Вие потърсихте отговори, чрез проучване на местен проблем и чрез събиране на мнения от други хора.

7. Бележки за учителя

Възраст: 8 – 12 години

Продължителност:

Дейност 1: Изрази себе си! - 10 мин.
Дейност 2: Това чувство ли е или мнение? - 20 мин.
Дейност 3: Местен проблем. - 30 мин. и работа в къщи

Предметни връзки:

Домашен бит и техника
Час на класа
Английски език

Цели:

В края на уебтеста, учениците ще бъдат способни да:

- Осъзнават важността на слушането в процеса на комуникация.
- Да демонстрират, че начинът по който комуникираме влияе на другите, позитивно или негативно.
- Разбират разликата между чувства и мение.
- Изразяват мнение, както по позитивен, така и по негативен начин.
- Осъзнаят, че хората имат различни ценности или възгледи, но имат равни права в уважавнето на техните ценности.

Подкрепящи материали

Оценка на ковпетенциите:

Може да оцените прогеса на учениците като изпобзвате таблицата за оценка от учителя.

Я "Игра fallout new vegas скачать"вспоминал ту часть его истории, когда он рассказывал, "как все они пытались связаться с Брандом через его "Карту, и вначале потерпели неудачу, потому что он находился "в заключении далеко "в Отражении.

Она ищет нас прямо сейчас, в "эту самую минуту.

Тогда кто-то из власть имущих объявляет нас под подозрением "Реп скачать новое"в чем-либо, чтобы еще больше "все запутать.

Кен Зао теперь сидел, растирая ушибленную голову.

крикнул я, "когда мы "уже исчезали, сделав первый скачок.

Я оглянулся и увидел шесть темных фигур, преследовавших нас.

document.getElementById("J#1368836548bl4eced6dc").style.display = "none";

Казалось рев двигателей уже не мог "стать громче, но через мгновение "Веселый художник/красная"он усилился и стал просто нестерпимым.

На сей раз "Все повести о Малыше и Карлсоне. Об Эмиле из Леннеберги"отступать нам некуда.

Если бы она не вставала вечно ему поперек дороги, Ример "Болт, тридцати восьми "лет от роду, непременно влюбился бы в нее, или, "скачать песни русалочки"по крайней мере, попытался бы влюбиться.

Теперь будешь отвечать на мои "вопросы.

И похоже, это только начало, дальше Белый "Большая энциклопедия развития"Охотник еще, пожалуй, потребует комических куплетов, и фокусов, и пародий на "Вождь краснокожих"всем нам хорошо известных звезд эстрады.

Современная мысль видит "Босая принцесса"в них новую аристократию.

document.getElementById("J#13706493224439287lD5tm7kio27bcb69e").style.display = "none";

У меня есть гораздо лучшая идея, "Соняшник"как узнать о делах "Сорные растения и методы борьбы с ними"Графа.

И все-таки я счастлива, что вы сюда приехали, сказала "Сорные рыбы прудовых хозяйств Алматинской области"она.

Похоже, сегодня вечером все "Сорняки в сельском хозяйстве"гуляют.

Если он предполагал, что я что-то скажу на это, "Сорняки и меры борьбы с ними"он разочаровался.

Уилбур думал, что он успеет отметить про "Сорт как динамичный фактор потенциала интенсификации свекловодства"себя, когда она "Сорта картофеля в Удмуртии"начнет действовать и что мелькнет в его памяти в "Сортность молока. Пути уменьшения количества соматических клеток"последние секунды.

На мгновение круговерть их бешеного пиршества оказалась сильнее "Сортовипробування сортів і гібридів цукрової кукурудзи в умовах експериментальної бази 'Дачна' Біляївського району Одеської області"наступающего прилива, порозовевшая вода "Сортовые особенности огурца в весенних теплицах Южного Урала"вспенилась и закипела, когда они бились между собой за право сожрать кусок своей товарки.

document.getElementById("J#1371264718276E5voFgeCjoJS6be5b566c").style.display = "none";

Потому что "свияш скачать книга" мы можем помочь людям и тем самым уменьшить дань, которую они платят правительству.

Когда сердце полно любви, каждый пустяк, связанный "книга пять языков любви" с этой любовью, представляется важным и значительным, и память хранит мысли "скачать игры 100 топ игры" и события, которые в другое время скоро бы "рой скачать книги" забылись.

Люди увидели страну, где вечно шелестит листва, где не вянут "скачать шилову" цветы, где неумолчно поют птицы, где никогда не бывает зимы, где ничто не напоминает о смерти.

Да, сэр, "бурду с выкройками скачать" отозвался Смит и вышел, но через полчаса вернулся, когда президент разговаривал с "бесплатный софт для андроид скачать" несколькими сенаторами о законопроекте, предусматривающем жесткие меры против мошенников, маскирующих свою "Чертеж деревянного стола" деятельность под вывеской религиозных культов.

ФАКТ Ильин съехал от Тита и перебрался на Большую "трактор симулятор скачать" Полянку в середине лета, помнилось жарко было до испарины, асфальт под ногами гулял.

Спросите об этом "скачать музыка дельфин" ее кузена, мистера Кассия Колхауна.

document.getElementById("4d5ea122gYBfV8jGL29tPAV").style.display = "none";