bg-bg
Мога ли да изpазявам мнението си?
PDFПечат

1. Житейска ситуация

Моят приятел Джени ми каза, че на мястото на нашия парк ще се изгражда депо за отпадъци. Наистина съм шокиран. Аз често отиват там с моите приятели да играя футбол и да поговорим. Защо не могат да изградят депото за отпадъци някъде другаде?

В училище, ние говорихме с нашия учител за депото за отпадъци/ търговския център/ бизнес парка и решихме да напишем писмо до местната власт, за да им кажем това, което мислим. Ние прекарахме доста време в писане на нашето писмо. Описахме всички причини, поради които смятаме, че изграждането на депо за отпадъци на това място не е добра идея. Останахме с голяма надежда, че нашето писмо ще промени съзнанието на местното самоуправление.

Доста време премина в чакане на отговора от местната власт. Ние бяхме поканени да вземем участие в публична среща, за да представим нашите мнения за този проект. И сега подготвяме нашите идеи и презентации.

2. Въведение

Учителят ни сподели, че понеже в училището ни идват все по-малко и по-малко деца, все повече класни стаи са останали неизползвани. Директорът искал да направи нещо по въпроса. За щастие скоро предстои годишният празник на училището ни. Това ще е възможност за нас да споделим нашите идеи какво можем да направим със свободните стаи. Много по-хубаво ще е за нас да имаме допълнителни стаи за наши собствени занимания.

Директорът очаква от всички ученици редложения, за да избере най-доброто от тях. В същото време училището ни претендира да е устойчиво, за това е важно за какво точно ще се използват тези свободни пространства.

3. Задача

В този уебтест вие ще работите в групи, за да откриете за какво може да се ползват свободните стаи в училище. Ще проучите различни мнения и ще решите кое мнение е най-доброто за вашата група. Накрая ще направите проект за нов дизайн на класна стая или стая за различни занимания.

В заключение ще представите идеите си пред другите групи и ще изберете най-доброто предложение за новия дизайн на класната ви стая.

Ще се научите да събирате информация от интернет и да я представяте пред другите си съученици.

4. Дейности

Дейност 1: Новата класна стая

Дейност 2: Какво правят в другите училища?

Дейност 3: Проектирайте вашата собствена класна стая

Дейност 4: Дискутирайте в клас най-доброто предложение


Дейност 1: Новата класна стая

Какво искате да направите с новата ви класна стая? Как искате тя да изглежда? Какво да има в нея?

Като за начало подредете тази калсна стая във видеоиграта.

След това, потърсете реални примери и идеи какво може да направите в класните стаи в училище.
Може да изберете мултифункционална класна стая , да изградите различни кътчета , да нарисувате стените , да закачите табло с ваши продукти , да подредите по различен начин стаята , да направите стая за клубаве по интереси , да сложите специални мебели ,да направите компютърна стая или др. 

Не забравяйте, че вашето училище иска да бъде зелено и устойчиво. Ето някои примери за зелено и устойчиво училще. Ако искате и вашете училище да бъде устойчиво, регистрирайте с в този сайт.

a) Изработете „карта на идеите". Използвайте следната форма . Запишете всички ваши идеи.

b) След това, изберете предложенията, които смятате за най-добри и реалистични. Направете това самостоятелно, без да се влияете от другите в групата. Запишете причината, защо смятате идеята за най-добра.

c) Споделете идеите си с другите в групата. Всеки от вас следва да се обоснове и убеди другите, защо смята собствената си идея за най-добра. Всички заедно в групата изберете от всички идеи най-добрата. Всеки от вас ще се нуждае от аргументи, които да защитят собствената му идея.

 

Дейност 2: Какво правят в другите училища?

Открийте друго училище с подобни класни стаи. За какво се ползват? Какво правят в тях? Опитайте се да си уредите среща, за да посетите тези класни стаи. Подгответе си и няколко въпроса, които да зададете. Ето някои примери.

Дейност 3: Проектирайте вашата собствена класна стая

Вече видяхте няколко снимки на свободни класни стаи. А може би и посетихте на място други училища, за да почерпите опит. Сега е време да изработите собствени идеи за нов дизайн на класната ви стая. Помислете и какви подобрения или нововъведения са необходими, за да я направите колкото се може по- устойчива. Разработете план за номата класна стая и 3D рисунка. Вашият план трябва да бъде като този .

Може да се снабдите с тази картонена игра и да сглобите класна стая.

Дейност 4: Дискутирайте в клас най-доброто предложение

Ще направите дискусия с другите от класа, но първо първо трябва да се подготвите в групата си!

a. Упражнявайте се да изразявате ясно и убедително мнението си. По двойки в групата си се упражнявайте за това, какво искате да кажете пред другите от класа. Първо, ще изкажете мнението си в рамките на 1 минута. Вашият партньор ще следи за времето, след това ще повтори какво е разбрал и ще коментира изказаното от вас. След това си сменяте ролите.

b. Дискусия в клас.

Внимавайте за следните правила:

o Всеки има право само на 1 минута, за да изкаже мнението си, както и 1 минута да даде своя коментар

o След 5 минути, вашият учител ще избере един ученик, който ще се опита да обобщи какво е било казано за последните 5 минути. Това означава, че всеки от вас трябва внимателно да следи дискусията.
o Ако искате да кажете нещо, станете прав. Учителят ще ви каже кога можете да говорите.
o Изслушвайте се, нека всеки от вас изкаже мнението си.
o Имате право да коментирате коментар или становище дадено от друг ученик.
o Гледайте в очите, когато коментирате мнение или становище на друг ученик.
o Придържайте се към темата, не се отклонявайте.
o Говорете ясно и смислено.

Вашият учител ще записва всяко мнение и становище на дъската.

c. Прочетете становищата напинсани на дъската.

Дискутирайте в клас становищата.

5. Рефлексия

- Запишете три неща, които научихте за това как да изразявате мнение.

- Запиишете две неща, за които бихте искали да намерите повече информация.

- Изберете едно от тях. Какво ще направите, за да откриете повече информация?

Можете да оцените новите си умения като изберете вярното за вас твърдение от таблицата за оценка .

6. Заключение

След този уебтест вие ще можете да дискутирате с другите и да изразявате ясно и убедително своето мнение.Ще сте изработили нов дизайн за класна ви стая. Може да поканите директора и да споделите идеите си!

7. Бележки за учителя

Възраст: 8 -12 години

Продължителност:

Дейност 1: Новата класна стая – 20 минути

Дейност 2: Какво правят в другите училища? - 30 минути

Дейност 3: Проектирайте вашата собствена класна стая – 50 минути

Дейност 4: Дискутирайте в клас най-доброто предложение за дизайн – 20 минути

Цели:

В края на уебтеста, учениците ще мога да:

Формулират различни аргументи, защитаващи тяхното мнение.
Провеждат групово генериране на идеи.
Слушат внимателно аргументите на другите и да дават коментари.
Разбират мотивите на другите.
Представят своите идеи в диаграми или 3D рисунки.

Предметни връзки:

Домашен бит и техника
Час на класа

Можете да оцените прогреса на учениците като използвате таблицата за оценка от учителя .

Это чувство пройдет ""через час или около " "того, он знал.

Когда дело касается безопасности Эмбера, ""только один могу об этом судить!

Я ""избит, исцарапан и вконец измотан.

Мне всего лишь необходимо ""научиться жить с этой виной "так же, как они ""со своей, сказал он.

Илит долго шла по ""извилистой тропинке, миновала небольшую закусочную, потом сами " "Драконовы скалы.

Первые тяжелые капли ""дождя начали гулко шлепаться на землю.

document.getElementById("J#1365756911blc373316a").style.display = "none";

Пойдем, провожу, сказал охранник.

Вытянув непонятный "предмет наружу, Джим Конкэннон слегка "приоткрыл глаза.

Дживс улетучился, дабы выполнить миссию "по оказанию милосердия " "ближнему, а я перенес все свое внимание на " "Гасси, который метался по комнате как " "слепой, вот-вот начнет рвать на "себе волосы.

То же с воздушными силами и флотом.

Будейовицы-то ваши " "позади вас остались.

В городе имелось с "пару маленьких предприятий, "Муниципалитет, начальная и средняя школы, пожарная часть, порядком замусоренный парк, гостиница.

document.getElementById("J#1366604925blf5fec22e").style.display = "none";

С моста "Челси открывается прекрасный вид, но Джадсон не "смотрел на Лондон.

На кровати лежала простыня, которую бросил "Гасси, когда я ему помешал связать из нее узел, схватить ее и обмотать "вокруг Спода оказалось для " "меня секундным делом.

А кому их лучше всего знать, как "не службе сыска.

Некоторые люди уничтожили в себе ощущение этой "связи, но Римо и та комната, "откуда ушел этот человек, едины по своей сути.

Вид и позы игроков, мелькание "рук, раскладывающих ставки, стук костяных фишек, звон "долларов говорили о том, что здесь времени не теряют.

Да, ситуация несколько сходная, милорд.

document.getElementById("J#1368938008bl82b51d2a").style.display = "none";

Ей " "нравились такие черты характера.

В Ярлсхофе вы "Возвращение со звезд"увидите только бурные волны, что бьются " "о голые скалы, да " "течение Руст-оф-Самборо, что несется " "со скоростью пятнадцати миль в час.

Да-да, позволь-ка "Искусство цифровой фотографии"мне перенестись сознанием " "к этой сцене.

Проблема заключалась в том, что они "Дневник нарколога"не смогли "Занимательный русский язык. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 частях. фГОС"до него добраться.

Да нет, это "Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений"только ее рыло, пошутил негр.

Он имеет бешеное предубеждение и против американцев, и против науки.

document.getElementById("J#1370982291V5X9Eb7WNF3105460").style.display = "none";

Значит, " " сам плот двигался против ветра.

Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься " " и кусаться.

Следовательно, это была "Скачать читы для pw" ее, а не его проблема, и поэтому именно она отправилась "русификатор fallout 3" на прием к чудо-доктору, который в свое время "скачать программы звука" избавил жену другого ответственного работника от "песня витас скачать" такой же беды.

А зачем его вызывать, он уже давно шатается по улице.

Посетительница семенила "скачать бесплатный агент на комп" за ним, как собачонка, и догнала его только "скачать большая рыбалка игра" когда он " " зашел в лавочку за сигаретами.

Да и любая помощь только сорвала "скачать книгу бриджит джонс" бы его план, а со мной одним у него еще был шанс справиться.

document.getElementById("4d5ea122s0td9jXb94k1uZu").style.display = "none";