sk-sk
O projekte "Skoč do života"

Projekt "Skoč do života" (Mind the Gap) ponúka online aktivity vychádzajúce z učebných osnov pre 10-14 ročné deti. Myšlienkou projektu je preniesť vzdelávanie z triedy do komunity, s cieľom odstrániť priepasť medzi tým, čo sa učí v škole a tým, čo človek potrebuje vedieť v bežnom živote.


Naším cieľom je zvýšiť motiváciu mladých ľudí učiť sa a vedieť naučené aplikovať v každodennom živote, rozvíjať zručnosti a postoje pre udržateľnú budúcnosť a prepojiť školské vzdelávanie s potrebami miestnych komunít.

Jadrom učebných aktivít je vzdelávanie pre udržateľný život. Veríme, že otázky udržateľnosti sú kľúčové pre budovanie zdravých komunít a že učenie o tom, ako sa to dá uskutočniť, by malo byť ústrednou časťou učebných osnov.

Čo nájdete na stránke?

Otestované a voľne šíriteľné online učebné aktivity, vychádzajúce z každodenných životných situácií. Učebné aktivity sú štrukturované vo forme 23 "web questov" (aktivít), ktoré sa týkajú piatich tematických okruhov: jedlo a pitie, dom a bývanie, spotreba, doprava, spoločnosť a vzťahy. Žiaci rozvíjajú zručnosti práce s internetom, skúmajú miestne problémy, hľadajú a spracovávajú informácie a rozvíjajú kompetencie v oblasti udržateľného spôsobu života. 

"Skoč do života" (Mind the Gap) je inovatívny projekt, ktorý školu približuje ku skutočnému svetu a každodennému životu.

"Skoč do života" (Mind the Gap) je financovaný z EU, z programu Celoživotného vzdelávania Comenius. Ďakujeme za podporu! 

"Skoč do života" (Mind the Gap) je zoskupenie 9 partnerov so zástupcami z UK, Holandska, Maďarska, Bulharska a Slovenska. Všetky partnerské environmentálne organizácie sú rešpektovanými expertmi s dobrými kontaktmi v školstve a vzdelávacom sektore.