nl-nl
Over Mind the Gap

Over Mind the Gap

Mind the Gap is een online project dat activiteiten aanbiedt als verrijking bovenop het bestaande curriculum. Door activiteiten uit te voeren buiten het klaslokaal wordt het gat tussen het gewone leven en de lessen in de klas verkleint.

Het doel van dit project is om jongeren op een aantrekkelijke manier vaardigheden en gedrag aan te leren dat je nodig hebt voor een duurzame toekomst. Daarbij worden de jongeren aangemoedigd hun eigen omgeving te onderzoeken.

De activiteiten hebben leren voor duurzame ontwikkeling als uitgangspunt. Wij denken dat onderwerpen binnen duurzaamheid nodig zijn om een gezonde omgeving te bouwen. Dit zou een integraal onderdeel moeten zijn van het curriculum.

Mind the Gap is:
•    Het ontwikkelen van webkwesties, die zijn ontstaan door uitgeteste, gedeelde leerbronnen die gebaseerd zijn op echte situaties. Een webkwestie structureert het leren rond een lokaal onderwerp, kennis opdoen, analyseren van informatie en ontwikkelen van competenties om actie te kunnen ondernemen. Webkwesties gaan bijvoorbeeld over energieverbruik, afval en groene speelruimtes voor kinderen.
•    Promoten van innovatieve ideeën gebaseerd op leren buiten het klaslokaal, leren van de echte wereld en verbinden van de school met het echte leven.
•    Leren binnen een kader, waarbij een duidelijk overzicht is van onderwerpen, activiteiten en hulp. Dit is gebaseerd op het ‘Audit Instrument in Education’ en ‘Indicatoren voor leren voor duurzame ontwikkeling’ van de VN.
•    Verbreden van de kennis van leerkrachten door trainingen en online hulp.

Mind the Gap wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het EU programma Een leven lang leren Comenius programma (EU Lifelong Learning Comenius Programme).

Mind the Gap is een samenwerkingsverband van 9 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Bulgarije, Slowakije en Nederland. Elke NGO in een erkende expert en heeft goede contacten met scholen en de educatiesector.