bg-bg
Общество

Моят приятел Джени ми каза, че на мястото на нашия парк ще се изгражда депо за отпадъци. Наистина съм шокиран. Аз често отиват там с моите приятели да играя футбол и да поговорим. Защо не могат да изградят депото за отпадъци някъде другаде?

В училище, ние говорихме с нашия учител за депото за отпадъци/ търговския център/ бизнес парка и решихме да напишем писмо до местната власт, за да им кажем това, което мислим. Ние прекарахме доста време в писане на нашето писмо. Описахме всички причини, поради които смятаме, че изграждането на депо за отпадъци на това място не е добра идея. Останахме с голяма надежда, че нашето писмо ще промени съзнанието на местното самоуправление.

Доста време премина в чакане на отговора от местната власт. Ние бяхме поканени да вземем участие в публична среща, за да представим нашите мнения за този проект. И сега подготвяме нашите идеи и презентации.

Изберете си уебтест!

1 Мога ли да изpазявам мнението си? 1544
2 Как да изразявам чувствата си? 2314
3 Груповата работа по-ефективна ли е от индивидуалната? 1425
4 Трябва ли винаги да казваме истината? 3175